ESG

ARTIZARRA FUNDAZIOAk konpromisoa hartzen du bere jardueretan errentagarritasuna kontuan hartzeaz gain, ingurumen-, gizarte- eta gobernu korporatibo oneko (ESG) irizpideak ere kontuan hartzen dituen inbertsio-estilo bat sustatzen dela zaintzeko.


Bere helburu nagusia garapen iraunkorrari laguntzea da, hau da, pertsonen egungo beharrak asetzen dituen garapenari eustea, etorkizuneko belaunaldiek beren eskubideak asetzeko duten gaitasuna arriskuan jarri gabe.

Horretarako, bere batzordeen bidez, eragin positiboa izateko prest egongo liratekeen GJHak lortzen saiatuko da.

Ingurumen Jasangarritasuna

 • Sektore publikoarekin eta pribatuarekin lankidetzan aritzea industrialdeak sortzeko, azpiegituretara, teknologiara eta ekoizpenera bideratutako inbertsioak desblokeatzeko aukera emanez
 • Ingurumenean ahalik eta inpaktu txikiena duten materialak ikertu, garatu eta ekoiztea.
 • Produktuen bizi-zikloa eta berrerabilera definitzea.
 • Sektore publikoarekin etengabeko elkarrizketa ezartzea, materialen, fabrikazioaren, garraioaren eta azpiegituren arloan iraunkortasun handiagoa sustatzeko.
 • Energia eta baliabide natural gutxiago kontsumitzen duten produktuak diseinatzea.
 • Ekonomia zirkularraren kontzeptua aplikatzea, haren bizi-ziklo osoa, berrerabilera eta birziklapena kontuan hartuta produktuak diseinatuz.
 • Produkzio-prozesuetan teknologia eraginkor eta berritzaileak txertatzea, hondakinak minimizatzeko.
 • Energia-eraginkortasuna handitzea eta ur-kontsumoa murriztea.

Soziala

 • Unibertsitatearen bilakaera eta bokazio-hezkuntza sustatzea, etorkizuneko enpleguen baldintzak betetzen dituzten trebetasunak dituzten langileen sarbidea bermatzeko.
 • Enpresa-proiektuen produktibitatea eta iraunkortasuna areagotzeko prestakuntza ematea, kalitate handiko inputak eta ingurumenaren aldetik sentikorrak direnak eskuratzea bermatuz.
 • Beste negozio eta erakunde batzuekin lankidetzan aritzea, lurraldeko balio-katearen barruan herrialdeetako hezkuntza hobetzeko.
 • Enpresak eta enpresa-kultura egokitzea, emakume langileen kontratazioa, garapena eta atxikipena sustatzeko.
 • Konpainietako administrazio-kontseiluetan eta senior roletan emakumeen ehunekoa handitzea.
 • Emakumea babestuko duten politikak eta programak hartzea eta balio-kateko erakundeak gauza bera egitera animatzea.
 • Ingurunearen garapen ekonomikoa sustatzea.
 • Osasun- eta segurtasun-estandarrak sustatzea.
 • Giza akatsak eta istripuak saihesten dituzten teknologietan inbertitzea.
 • Hornitzaileei eskatu beharreko lan-eskubideen eskakizunak definitzea.
 • Eragile ekonomiko txikiak produkzio-prozesuetan integratzea.
 • Bekak eta praktikak sustatzea lan-merkatuan sartu berrientzat eta merkatuan sartzeko zailtasunak dituztenentzat.
 • Langileen profil guztietarako garapen profesionalerako aukerak sortzea.
 • Garapen profesionalerako aukerak sortzea industria-sektorearen barruan eta kanpoan.
 • Aukera-berdintasunerako politikak hartzea, diskriminazioa edozein modutan debekatuz eta hornitzaile-kateari gauza bera exijituz.

Gobernantza

 • Gure jardueraren gardentasuna funtsezko elementua da bizi garen gizartearekiko harremanean. Artizarra Fundazioarentzat gardentasuna funtsezko eta beharrezko elementua da gure interes-taldeekiko harremanetan, gure kudeaketaren egoera kontrolatu eta ebaluatzeko eta garatzen dugun jardueraren berri emateko, dohaintza pribatuak edo dirulaguntza publikoak behar bezala erabiliko direla ziurtatuz.