EKINTZATIK ERALDAKETA GARA

ARTIZARRA FUNDAZIOA GARA

GURE HELBURUA​

Lurraldea sozialki eta ekonomikoki eraldatzeko eta inpaktua sortzeko ekimenak bultzatzeko eta laguntzeko Fundazioa gara, konpromiso pertsonal, arduratsu eta iraunkorretik abiatuta.

Gure zutabeak

Helburu soziala – Pertsonak – Enpresa-sarea – Gure lurraldean balioa eta aberastasuna bultzatzeko, eraldatzeko eta sortzeko inbertsio-plataformen arteko loturak ezaugarritzen gaitu bereziki.

Helburu soziala

Gure printzipioak bezain oinarrizkoa eta funtsezkoa den zerbaitek batzen gaitu: Fundazioaren garapenak bere onuradunentzat eta gizarte osoarentzat onura soziala dakarrenean bakarrik ulertzen da lurralde bat eraldatzeko gaitasuna.

Inbertsio-plataformak

Ideiak errealitate bihur daitezen, beharrezkoa da finantza-plataformak eta -tresnak eskuratu ahal izatea, emaitzak eta etorkizuneko asmoak lortzeko beharrezko baliabideak izan ditzaten.

Pertsonak

Ekintzarekin konprometitutako profesionalak, erreferenteak, aintzatetsiak eta proiektuen garapenean esperientzia dutenak, hainbat formatutan elkartuta (patroiak, zirkuluak, lagunak), eraldaketa-ekintzak sortzen dituzten eta gure gizarteari balioa ematen dioten ekimenak babestu eta bultzatzeko helburu komunarekin.

Enpresa-sarea

Gure ingurunearen nortasunetik abiatuta, enpresa-ehunean eta gizartean balioa, aberastasuna eta garapen iraunkorra emanez jarduten duten sektorean eragina sortzen duten ekimen guztiak hartzen, zabaltzen eta garatzen ditugu.

Gure egitura

Bilakaera jasangarria gara, ekintzatik eta konpromiso pertsonal eta kolektibotik abiatuta. Baina ekintza gauzatzea da errealitate bakarra, eta, horretarako, modu argian antolatu eta egituratu behar dugu proiektua eta, aldi berean, babesten dugun ekimen bakoitza bideragarri izan dadin. ARTIZARRA FUNDAZIOA, Fundazioko Patronatukideek, Organo Kudeatzaileak, ARTIZARRA Zirkuluek eta ARTIZARRA Lagunek osatzen dute.

Gure proiektuaren helburuak eta ikuspegia zorrotz betetzen direla zaintzen dute, zentzu kolektibotik, iraunkortasun ekonomikotik eta kohesio sozialetik abiatuta. Eta, gainera, gure patronatuak konpromiso irmoa hartzen du gure balioak jarduera bakoitzaren oinarri izan daitezen: gardentasuna, aniztasuna, ekintza eta ilusioa. Horretarako, hiru eremutan egituratutako lan-batzordeetan antolatzen dira:

  • Auditoretza eta betetzea.
  • Inpaktua eta iraunkortasuna.
  • Hezkuntza eta soziala

Fundazioak garatzen eta bultzatzen dituen jarduera guztiak gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideen kudeaketaz eta plangintzaz arduratzen da.

Zalantzarik gabe, ARTIZARRA FUNDAZIOAren tresna bereizgarrietako bat da. Beren erantzukizunaren, ekarpenaren eta berezitasunaren eremuan eragina duten pertsonek osatutako lan-espazioak dira, eta ideiak aktibatzeaz eta etorkizuneko garapen-estrategiak identifikatzeaz arduratzen dira, sor daitezkeen beharrei erantzuteko, Fundazioak esku hartu ahal izango duen inpaktu-arloak aztertzeko. Egungo eta etorkizuneko ekintzak ikusarazten dizkiote ARTIZARRAri.

Bere espiritu ireki eta kolaboratzailean, ARTIZARRA FUNDAZIOAk figura hau du pertsonek eta era guztietako erakundeek jardueretan parte hartu ahal izan dezaten, zerbitzu edo baliabide propioak emanez.

Posible egitea
errealitate bihurtzea.

Gure kudeatzailea

Stellum Capital kapital pribatuko funtsen kudeatzaile independentea da. Artizarra Fundazioaren jabetzakoa da. Fundazio hori Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako profesional eta enpresaburu talde batek sortu zuen, eta bere bokazioa enpresa txiki eta ertainei hazteko eta errotzeko planak diseinatzen eta gauzatzen laguntzea da.

Kudeatzaileak lehen mailako profesional-talde bat eta hainbat ibilgailu ditu kudeatuta, inbertsio-estrategia osagarriekin. Gure jarduerak gizartean eta ingurumenean duen eraginarekiko sentikorrak gara, eta parte hartzen dugun enpresen errotzea indartzera bideratzen gara.

0 M€
Gestiopeko aktiboak
0
Sektoreko profesional
0
Estrategia osagarriak
0
Inbertsio-ibilgailuak